Cloud Computing: Hype of blijver - Overcloudcomputing.nl

Hype of blijver

Wat zijn de Cloud verwachtingen? Is Cloud Computing een hype of een blijvende ontwikkeling? Lees via deze pagina de antwoorden van ICT specialisten op deze vragen.

osFinancials

Het is een blijvende ontwikkeling. Het wordt nu onder de naam ‘cloud’ aangeboden, maar eigenlijk bestaat het al zolang internet er is. De meest gebruikte vorm van cloud is het ophalen van e-mail. De e-mailserver is een server in de cloud.

East4

Het is een blijvende ontwikkeling. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘het nieuwe werken’. Cloud computing is hierbij onmisbaar. Het maakt in de toekomst niet uit waar je zit, je kunt overal je werk doen en je gegevens benaderen. In Nederland maakt men zich nog zorgen om, met name, de beveiliging van het geheel. Echter zijn de cloud diensten beter beveiligd dan het netwerk welke bij de gemiddelde Nederlandse onderneming draait, dus schijnbaar moet men er aan wennen dat de diensten, services, data en software via de cloud echt veilig zijn.

Technisch bureau West-Brabant

Cloud computing is zeker een blijver, aangezien het het mogelijk maakt een groot aantal commodity-IT zeer prijsgunstig, stabiel en betrouwbaar aan te bieden. Denk aan e-mail, collaboration tools, etc.

Pantheon Automatisering

Cloud computing is een blijvende ontwikkeling. Wie niet online volgt, mist de slag. Het gaat tenslotte om schaalbaarheid en consolidatie van systemen en resources die ertoe moeten leiden dat we minder verbruiken. Minder verbruiken op het gebied van grondstoffen en energie. Uiteindelijk is het een noodzaak, met als groot bijkomend voordeel dat het voordeliger is voor de klant.

Pylades

Cloud computing bestaat al heel lang, Hotmail is bijvoorbeeld ook een cloud computing. Alleen het bredere gebruik ervan voor bijvoorbeeld business applicaties en infrastructuur wordt steeds populairder, mede ingegeven door het veranderend gebruik vanuit tal van mobiele devices. Het is een blijvende ontwikkeling.

Veritas BI

Cloud computing is geen hype, maar de volgende fase in ICT. Bij zowel aanbieders als gebruikers is er grote belangstelling. Het is overigens nog niet zover. Gebruikers zijn vooralsnog voorzichtig. Twijfels zijn er met name over beveiliging, performance, continuïteit en het risico dat de dienst afgesloten wordt. Ook bij aanbieders is een omslag nodig. Zij richten zich nog steeds op producten en consultancy.

Conspect

Cloud computing is zeker een ontwikkeling die blijvend het ICT landschap zal veranderen. De introductie van cloud computing brengt veel voordelen met zich mee. De kosten voor beheer liggen veel lager maar ook de afhankelijkheid van de eigen IT organisatie neemt af. De combinatie van lagere kosten en minder risico’s in combinatie met een hogere beschikbaarheid zal er voor zorgen dat cloud computing sterk zal blijven toenemen.

Ctac

Cloud computing is here to stay en trekt momenteel veel aandacht. Volgens de technology hype curve van Gartner bevindt de cloud hype zich momenteel rond het hoogtepunt, met hooggespannen verwachtingen. Echter, zoals wel vaker bij dit soort ontwikkelingen, wordt het begrip wel gehyped. Wij verwachten dat de cloud hype de komende tijd afneemt, om vervolgens geleidelijk aan weer te stijgen naar een reëel verwachtingsniveau. De trend komt overeen met de hoge verwachtingen zoals die eerder speelden rondom object oriented programming en service-georiënteerde architecturen. De hoge verwachtingen werden gevolgd door een desillusie, waarna er een periode aanbrak van een realistische kijk op de mogelijkheden van deze technologieën. Wij verwachten dat dit ook geldt voor cloud computing, waarbij voor sommige toepassingen een blijvende positie is weggelegd. Voor andere toepassingen zal dit echter niet haalbaar blijken. Zo is er op dit moment een sterke opmars vanuit zowel de infrastructurele cloud provisioning (IaaS en PaaS) als de standaard (direct) te gebruiken software oplossingen (mail, calendering, CRM, etc.). De brede toepassing van high-end ERP oplossingen en oplossingen met een hoge mate van integratie en specifieke eisen laat nog wat langer op zich wachten.

Lees hier meer over de kennispartners van het ICT informatiecentrum die een bijdrage leverden aan deze pagina.