Wat is de Patriot Act - Overcloudcomputing.nl

Wat is de Patriot Act

De Patriot Act is onderdeel van een serie van Amerikaanse wetten die in het leven geroepen zijn kort na de terroristische aanslag op het WTC in 2001. Op grond van de wetgeving mogen Amerikaanse veilig¬heidsdiensten gegevens opvragen, zolang die onder hun jurisdictie vallen. Dat is in Amerika vrij snel. Voldoende is dat een bedrijf in Amerika structureel activiteiten ontplooit.

In Europa is voor het maken van inbreuk op de privacy door de overheid, een wettelijke grondslag nodig. Het maakt in beginsel niet uit of cloudgegevens in Amerika of ergens anders in de wereld zijn opgeslagen. Als een Nederlandse cloudaanbieder structureel zaken doet in de Verenigde Staten, dan geeft Amerikaanse wet- en regelgeving al de mogelijkheid voor autoriteiten om gegevens op te vragen vanuit Nederland. Wanneer er een ‘redelijke verwachting bestaat dat de opgevraagde gegevens relevant zullen zijn voor een lopend strafrechte¬lijk onderzoek’, mogen inlichtingen worden gevraagd. Zo is terrorisme strafbaar maar ook fiscale delicten. De bewuste cloudleverancier en de betrokkene worden hiervan niet op de hoogte gebracht.

Verzoek
Vallen verdachten buiten de Amerikaanse wetgeving, dan kunnen gegevens worden opgevraagd in samen¬werking met de Nederlandse justitie of veiligheidsdiensten. Aan een verzoek hoeft geen gevolg te worden gegeven als data wordt opgeslagen bij een onderneming die geen enkele activiteit in de Verenigde Staten ontplooit. In samenwerking met Nederlandse veiligheidsdiensten en wetgeving kan echter wél toegang tot systemen en gegevens worden gevraagd. Het voorkomen van dit soort verzoeken is op grond van de huidige wetgeving niet mogelijk. Een indirect verzoek heeft voordelen. De bescherming van privacy in Nederland en Europa is beter gewaarborgd. Daardoor ligt er vaker een gerechtelijk bevel ten grondslag aan het verzoek. Dit verkleint de kans op een ongegrondheid en de omvang van de inbreuk. Ter relativering: bijna elk land heeft een overheid die dergelijke verzoeken wettelijk heeft vastgelegd in de wet, op grond waarvan zij de nationale veiligheid probeert te beschermen. Het is volgens een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR) te verwachten dat het opvragen van gegevens uit de cloud door overheden alleen maar zal toenemen gezien de hoeveelheid gegevens die daarin worden ondergebracht. Hoe vaak dat nu gebeurt, is moeilijk na te gaan. Het is daarom niet aan te geven hoe groot het risico daadwerkelijk is. Wil men gebruik maken van cloud com¬puting en werken met bedrijven die actief zijn in Amerika, dan is de Patriot Act een gegeven. Maar wel een gegeven dat pas aan de orde komt indien de eindgebruikers of data verdacht blijken te zijn.

Dit is een bijdrage van Cloudshape, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Cloudshape | Sint Josephstraat 93 | 5017 GD Tilburg
Telefoon: +31 (0) 13 580 09 85 | E-mail: info@cloudshape.com | cloudshape.com