Technische veranderingen - Overcloudcomputing.nl

Technische veranderingen

Bij de overstap naar de cloud gaat de meeste aandacht doorgaans uit naar de techniek. Daar spelen in ieder geval de volgende componenten een rol:

Herinrichting netwerkinfrastructuur

Wanneer je diensten uit de cloud gaat betrekken heeft dit consequenties voor het gebruik van het netwerk. In veel gevallen zal het intensiever worden gebruikt. Daar moeten maatregelen op genomen worden door het netwerkverkeer effectief te organiseren, bijvoorbeeld door voor bedrijfskritische diensten een minimale bandbreedte te reserveren. Soms zal er bovendien extra bandbreedte nodig zijn.

Migratie

Het invoeren van cloud-diensten gaat veelal gepaard met de migratie van gegevens en applicaties. Daar komen de nodige handelingen bij kijken. Bij de verhuizing van de gegevens naar een public cloud, moet er bijvoorbeeld soms tooling van de vorige aanbieder afgehaald worden voordat de migratie kan worden ingezet. Wanneer het om SaaS gaat, zullen er ook gegevens uit momenteel gebruikte software gehaald moeten worden om deze over te zetten in de nieuwe applicatie. Verder moeten de applicaties worden getest om te kijken of ze het in de nieuwe omgeving wel doen.

Wat verandert er niet?
De verantwoordelijkheid voor de gegevens blijft bij cloud computing bij de organisatie zelf liggen. Dat betekent dat het bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het afdwingen van een adequate beveiliging van gegevens. Dit is met name van belang wanneer er gewerkt wordt met gegevens die voor de wet een hoger veiligheidsniveau vereisen, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens. Hoe een cloud is beveiligd, staat omschreven in de SLA (service level agreement) en dit is dus ook een belangrijk gegeven bij de inkoop. Hou hierbij rekening met het feit dat er bij cloud computing gewerkt wordt met gestandaardiseerde contracten en het niet altijd mogelijk is aanvullende beveiligingsafspraken te maken.

Amerikaanse cloud-leveranciers hebben momenteel een wat lastige positie door de Amerikaanse Patriot Act en de vele onthullingen over de dataverzamelingspraktijken van de NSA. In de praktijk blijken veiligheidsdiensten de gegevens van klanten van Amerikaanse bedrijven op ieder gewenst moment te kunnen inzien. Als u gegevens onderbrengt bij een Nederlands of Europees bedrijf, dan heeft u daar geen last van.

Dit is een bijdrage van Simac, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Simac | De Run 1101 | 5503 LB Veldhoven
Tel.: +31 (0) 40 258 29 11 | cloudcoach@simac.nl | uwcloudcoach.nl