Migratie naar de cloud - Overcloudcomputing.nl

Migratie naar de cloud

Nu duidelijk is dat cloud de toekomst is en geen hype, wilt u natuurlijk zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van het succes van de cloud. Stilstaan is namelijk achteruitgang! Op zijn minst wilt u gaan inventariseren of het interessant is om over te stappen op een clouddienst, in plaats van uw huidige omgeving te laten aanpassen of uitbreiden. Wellicht dat hier ook een kostenbesparing te vinden is. Dus stel dat u wilt gaan migreren naar de cloud, wat komt er op u af?

Om te beginnen bij het begin: welke cloud aanbieder gaat u selecteren en hoe selecteert u deze? Welke eisen stelt u aan deze aanbieder op het gebied van beveiliging, betaalmodel, support, beschikbaarheid, backups, etcetera? Hier zult u eerst duidelijk moeten hebben wat u wilt en daarna nog zoeken naar wat wordt aangeboden.

Als dan uiteindelijk een aanbieder is geselecteerd of als u heeft besloten deze dienst zelf te gaan faciliteren (een private cloud is tenslotte net zo goed een vorm van cloud computing als een public cloud), zult u moeten nadenken over het migreren van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. Laten we het gebruik van (kantoor)software, zoals Microsoft Word en Excel, als voorbeeld nemen. In de huidige situatie heeft elke medewerker een versie van Word en Excel geïnstalleerd op zijn of haar computer. In de nieuwe situatie gaat u gebruik maken van de nieuwe dienst van Microsoft: Office 365. De migratie voor dit voorbeeld kan in een aantal stappen worden beschreven.

migratie naar de cloud

Inventarisatie van huidige situatie
De eerste stap is om te kijken hoe de huidige situatie is ingericht. Waar staat de data opgeslagen? Hoe zit het met de rechten? Hoe loggen de gebruikers in en hoe is de beveiliging geregeld. Wat zijn de huidige problemen en welke functionaliteiten zijn er bij de gebruikers gewenst?

Inventarisatie van nieuwe situatie
Om een vergelijk te kunnen maken tussen de huidige en nieuwe situatie is het noodzakelijk om de nieuwe situatie goed in kaart te brengen. Wat is de functionaliteit die geleverd wordt en op welke manier wordt dit aangeboden. In welke vorm wordt de data opgeslagen, hoe is de beveiliging en authenticatie geregeld en op welke manieren kan gecommuniceerd worden met deze omgeving?

Uiteenzetting van verschillen huidig en nieuw
Zodra er een overzicht is van de huidige en nieuwe situatie kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen huidig en nieuw worden beschreven. Wat gaat er veranderen en wat blijft hetzelfde als voorheen?

Ontwerpen van oplossingen voor verschillen en migratie
De in punt drie genoemde veranderingen zullen op één of andere manier moeten worden doorgevoerd. Eén verandering is bijvoorbeeld het feit dat alle computers geen Word en Excel meer nodig hebben. Deze zullen dus moeten worden gedeïnstalleerd. Daarnaast zal een migratie moeten plaatsvinden van alle bestaande documenten en gebruikers of een koppeling om gebruikers toegang te geven tot de cloud dienst. Al deze zaken dienen ontworpen en gedocumenteerd te worden.

Implementeren van de oplossingen
Als duidelijk is wat moet gebeuren, is het uiteindelijk een kwestie van tijd investeren en de benodigde aanpassingen daadwerkelijk implementeren. Hiervoor zijn wellicht verschillende kennisgebieden noodzakelijk, zoals experts van de huidige omgeving en experts van de nieuwe omgeving.

Testen van de oplossingen
De geïmplementeerde oplossingen dienen getest te worden. Een testplan is noodzakelijk om te kunnen overzien of alle functionaliteit getest is en of de eventueel losstaande oplossingen geen invloed op elkaar hebben: een integratietest is noodzakelijk. Na stap zes is duidelijk wat er allemaal gedaan moet worden om te migreren en zijn de migratiestappen klaar om uitgevoerd te worden, maar de migratie is nog niet uitgevoerd. Het is belangrijk om eerst de gebruikers te informeren over de op stapel zijnde veranderingen. De acceptatie van de nieuwe oplossing bij de gebruiker is namelijk de belangrijkste sleutel in het succesvol migreren. Zorg dus dat de gebruikers op de hoogte zijn van de nieuwe situatie, de voordelen er van inzien en enthousiast zijn over de komst ervan voordat de migratie daadwerkelijk wordt uigevoerd.

Uitvoeren van de migratie
Het moment is aangebroken. De huidige omgeving wordt offline gehaald en de migratie wordt uitgevoerd. Experts van de huidige en nieuwe situatie staan klaar om in geval van nood in te grijpen en het migratieplan wordt stap voor stap doorlopen. Na afloop is de nieuwe situatie klaar voor gebruik.

Testen van de nieuwe situatie
Het is ook nu weer van belang om aan de hand van een testplan de nieuwe situatie te doorlopen. Werken alle functionaliteiten zoals ze beschreven zijn in stap twee? Zijn er nog openstaande punten die aandacht behoeven? Pas nadat de test is geslaagd, kan de nieuwe situatie worden vrijgegeven voor de gebruikers.

Ontmantelen oude situatie
Tenslotte dient de oude situatie ontmanteld te worden omdat deze nu overbodig is. ‘Oude onderhoudscontracten en licenties kunnen worden opgezegd en servers kunnen worden uitgeschakeld.’

Complex
Het is duidelijk dat de migratie naar de cloud niet iets is wat op een week tijd kan worden gerealiseerd. De verschillende beschreven stappen zijn stuk voor stuk complex en er dienen een hoop factoren meegenomen te worden om te voorkomen dat er cruciale fouten worden gemaakt of belangrijke functionaliteiten vergeten worden. Het draait immers om belangrijke processen die geautomatiseerd zijn. Het is daarom van belang om een goed overzicht te houden en duidelijke functionaliteiten te beschrijven. Tevens dient er een gedegen onderzoek gedaan te worden alvorens de migratie kan beginnen, want het kiezen van een cloud provider of het zelf inrichten van een cloud omgeving is geen eenvoudige taak en een project op zich. Toch zal deze migratie voor eenieder ooit noodzakelijk zijn, want het is de toekomst om alles online en op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te maken zodat gebruikers plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk gebruik kunnen maken van die dienst die software heet.

Dit is een bijdrage van Innervate, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Innervate | Aziëlaan 14 | 6199 AG Maastricht-Airport
Tel.: +31 (0) 43 358 18 80| info@innervate.nl | innervate.nl