Meer aandachtspunten over de cloud - Overcloudcomputing.nl

Meer aandachtspunten over de cloud

Exit strategie

Bij het afsluiten van een contract al nadenken over hoe er weer afscheid van elkaar genomen moet worden: veel organisaties vinden dit vreemd en besteden hier weinig of geen aandacht aan. Bij afname van cloud diensten is dit echter wel cruciaal. Immers, als uw cloud provider failliet gaat of u zelf geen gebruik meer wilt maken van zijn diensten, wilt u wel uw data terugkrijgen. Helaas is er voor data portering nog geen goede wetgeving beschikbaar, zoals bij telefonie. Hierdoor loopt u het risico op data verlies, hoge kosten en lange levertijden wanneer u weg gaat bij uw huidige cloud provider. Het is dus zaak om met uw cloud provider nu al goede schriftelijke afspraken te maken over uw eventuele vertrek.

Continuïteit provider

De cloud markt is disruptive en nog erg jong. Veel kleine telecom en IT partijen hebben het dan ook erg moeilijk. Zij beginnen veelal uit nood zelf met het aanbieden van cloud diensten om te overleven. Helaas zullen de meeste van deze partijen het niet gaan redden, met alle gevolgen van dien voor uw bedrijfsvoering wanneer u cloud diensten van hun afneemt. Onderzoek dus altijd vooraf de financiële positie en continuïteit van uw beoogde cloud provider en voorkom nare verrassingen achteraf.

Ketenkwaliteit

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dit geldt zeker voor cloud diensten. Wanneer zich ergens in de keten van onderaannemers van uw cloud provider een zwakke schakel bevindt, kan de beschikbaarheid van uw cloud diensten in de praktijk flink tegenvallen. Vraag daarom altijd goed door en zorg dat u voldoende inzicht krijgt in de contracten en samenwerking met achterliggende leveranciers van uw cloud provider. Onderzoek ook deze partijen financieel en ga na wat hun reputatie en kwaliteit is.

Transparantie en beheer

Uw cloud provider moet transparant zijn in zijn prijsmodel en via zijn factuur. Alleen dan kunt u uw cloud diensten goed beheren en financieel onder controle houden. Maar ook voor een goed inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening is transparantie belangrijk. Een goede cloud provider rapporteert maandelijks over de gerealiseerde beschikbaarheid, de geboden kwaliteit en het afgenomen aantal diensten.

Verwerkingsovereenkomst

Wanneer u beschikt over privacy gevoelige informatie blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte behandeling van deze gegevens, ook als u deze gegevens in een datacenter bij een cloud provider hebt ondergebracht. Zorg er dan voor dat uw cloud provider zijn medewerkers een zogenaamde verwerkings-overeenkomst laat ondertekenen, zodat u zeker weet dat zij op de juiste vertrouwelijke wijze omgaan met uw privacy gevoelige gegevens.

Service level agreement (SLA)

Bij cloud diensten heeft u geen eigen hardware en software meer en wordt ICT als dienst aangeboden. Gaat er dan iets fout, dan heeft u zelf geen enkele mogelijkheid meer om in te grijpen. U valt dan terug op de set aan afspraken met uw cloud provider, vastgelegd in de SLA. Zorg er daarom voor dat de SLA afspraken ook voldoende rekening houden met uw belangen en niet alleen maar die van de cloud provider.

Webtools

Afname van cloud diensten gebeurt meestal op basis van P x Q, oftewel “pay for use”. Wanneer u de beschikking krijgt over een webtool van de provider, kunt u daarmee zelf bepalen wat u op ieder moment afneemt, door per dienst gebruikers toe te voegen of op te zeggen. Met een goede webtool kunt u zelf ook de configuraties van gebruikers aanpassen. Zeker bij telefonie is dit een handige faciliteit die uw beheerkosten verlaagd. Een meerlaags webtool heeft als voordeel dat uw beheerders kunnen bepalen wat gebruikers zelf wel en niet mogen instellen.

Budgetteerbaarheid

Cloud diensten zijn door hun P x Q karakter eenvoudig te budgetteren. En daarmee voor veel organisaties financieel interessanter dan de onvoorspelbare kosten van de huidige ICT voorzieningen. Sommige cloud providers vragen echter aanzienlijke aansluit- en wijzigingskosten, die dit voordeel behoorlijk teniet kunnen doen. Let daarom goed op het prijsmodel van uw cloud provider en voorkom financiële verrassingen achteraf.

Dit is een bijdrage van Fortado, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Fortado | Weidehek 32B | 4824 AS Breda
Tel.: +31 (0) 88 237 72 27| info@fortado.nl | fortado.nl