Cloud-roadmap - Overcloudcomputing.nl

Cloud-roadmap

Om alle veranderingen die met cloud computing gepaard gaan te kanaliseren, is het verstandig om planmatig te werk te gaan. Werk met een stappenplan, een cloud roadmap, waarmee uw organisatie in staat is om gefaseerd van de voordelen van cloud computing te gaan profiteren.

Stap 1: Breng uw processen in kaart en bekijk hoe IT hierbij ondersteunt.

Begin met het in kaart brengen van de verschillende processen in het bedrijf en maak daarbij onderscheid tussen sturende, primaire en secundaire processen. Stel daarbij voor elk proces vast welke applicaties en software daarbij worden gebruikt. Door het applicatielandschap in kaart te brengen kunt u vaststellen welke applicaties extra aandacht behoeven bij een overstap naar de cloud. Voor bedrijven die een complex applicatielandschap hebben, kan het bovendien een goed moment zijn om applicatierationalisatie door te voeren. Niet relevante en dubbele versies van applicaties worden tijdens zo’n proces geëlimineerd. Ook wordt er binnen een organisatie vaak van veel schaduw-IT gebruik gemaakt. Dit gebruik kan door applicatierationalisatie worden aangepakt.

Stap 2: Breng de onderlinge verwevenheid van uw applicaties in kaart

Nadat u de werkprocessen hebt onderzocht, is het belangrijk om te kijken naar de technische uitdagingen voor het verhuizen naar de cloud. Met name de onderlinge afhankelijkheid van applicaties is daarbij belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ERP software, die vertakt is met payrolling software en logistieke systemen. Die koppelingen zijn bij het verhuizen naar de cloud een complicerende factor en bepalen in belangrijke mate de hoeveelheid manuren die u moet steken in een transitie.

Stap 3: Maak een plan voor uw toekomstige applicatielandschap

Stel voor elk van uw applicaties vast of er een businesscase is om ze naar de cloud te verhuizen. Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

  • Het belang van het proces
    Op basis van het belang van het proces dat de applicatie ondersteunt, bepaalt u de SLA die u nodig heeft.
  • De complexiteit van een overstap naar de cloud
    Als één van uw applicaties geheel verweven is met andere applicaties is het lastiger om deze naar de cloud te verhuizen en kost dit meer manuren.
  • Levensduur van apparatuur
    Wanneer u vorig jaar nog nieuwe servers heeft aangeschaft voor uw e-mail ondersteuning, kunt u die toepassing beter in een later stadium verhuizen. Een verhuizing naar de cloud betekent voor die toepassing een desinvestering.

Los van de businesscase is het belangrijk een beeld te hebben van uw ambities op het gebied van cloud computing. Sommige organisaties willen bijvoorbeeld het gehele applicatielandschap in de cloud hosten, terwijl andere bedrijven geen grote strategische verandering van IT willen en zich richten op directe voordelen.

Stap 4: Stel een cloud transitieplan op

U heeft nu voor iedere applicatie inzichtelijk welke impact dit heeft binnen de business en waar u het snelst financiële en operationele voordelen gaat terugzien. Stel nu vast welke applicaties u als eerste naar de cloud gaat verhuizen, welke u later gaat doen en welke u niet naar de cloud gaat verhuizen. Teken dit uit in een schema waarbij u voor iedere applicatie een tijdspad beschrijft.

Dit is een bijdrage van Simac, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Simac | De Run 1101 | 5503 LB Veldhoven
Tel.: +31 (0) 40 258 29 11 | cloudcoach@simac.nl | uwcloudcoach.nl