Cloud en organisatie - Overcloudcomputing.nl

Organisatie, processen en techniek

Wanneer u IT-diensten niet meer zelf door een interne IT-dienst laat beheren, maar gaat inkopen bij een externe organisatie komen er verschillende veranderingen op uw organisatie af. Wij maken zelf het onderscheid tussen Organisatie, Processen en Techniek.

Organisatie

De organisatorische veranderingen hebben vooral betrekking op de IT-afdeling. Zij zijn van oorsprong de aanbieder van IT in de organisatie. Cloud computing brengt echter ook organisatorische veranderingen mee voor andere bedrijfsonderdelen.

Nieuw functieprofiel voor IT

Regie vereist andere kwaliteiten van een IT’er. Zij moeten bijvoorbeeld de kwaliteit van dienstverlening kunnen relateren aan sleutelindicatoren (KPI’s) en moeten hierover kunnen onderhandelen met de cloud-provider. Dat zijn heel andere kwaliteiten dan het oplossen van een bepaald infrastructuurprobleem. Bereid uw personeel voor op deze nieuwe regierol. Stel functieprofi elen op rond de ‘ideale cloudwerker’, train uw mensen voor die nieuwe rol en trek eventueel nieuwe mensen aan die over de juiste kwaliteiten beschikken.

Verkleinen van de IT-afdeling

Wanneer u veel werk naar de cloud uitbesteedt, zal uw IT-afdeling waarschijnlijk krimpen. Werknemers die goed zijn in onderhoud van servers zijn in een dienstverband bij het bedrijf niet meer nodig. Zorg daarom voor draagvlak vooruitbesteden van middelen naar de cloud en reken op weerstand vanuit de IT-afdeling.

Nieuwe budgetverdeling voor IT-middelen

De IT-afdeling is van oorsprong het bedrijfsonderdeel dat gaat over de aanschaf van IT-middelen. Zij moeten die producten gaan ondersteunen. In een cloud-omgeving is die ondersteuning uitbesteed, een gesprek over de aanschaf van een nieuw product zal daardoor vooral gaan over functionaliteit. De business kan daar veel beter een mening over vormen dan de IT-afdeling. Een HR-afdeling kan bijvoorbeeld zelf beter aangeven met welk HRM-systeem ze willen werken dan de IT-afdeling. Cloud kan zodoende een reden zijn om IT-budgetten anders te verdelen en ten gunste van de business.

Dit is een bijdrage van Simac, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Simac | De Run 1101 | 5503 LB Veldhoven
Tel.: +31 (0) 40 258 29 11 | cloudcoach@simac.nl | uwcloudcoach.nl