Veelgestelde vragen - Overcloudcomputing.nl

Veelgestelde vragen

Wat is de relatie tussen Overcloudcomputing.nl en het ICT informatiecentrum?

De website Overcloudcomputing.nl is een website van het ICT informatiecentrum. Vanuit dit informatieplatform worden vele websites over IT thema’s beheerd en worden talloze informatie- en kennisproducten samengesteld en beschikbaar gesteld.

Hoe onafhankelijk is het ICT informatiecentrum?

Volledig. Het ICT informatiecentrum levert zelf geen cloud oplossingen, producten of diensten. Wij worden niet betaald door leveranciers om hen als selectieresultaat te tonen en ook niet voor het tot stand komen van een match. Wij adviseren u geen oplossingen. Wij leveren u uitsluitend relevante en waardevolle kennis en informatie, waarmee u betere beslissingen kunt nemen, ongeacht wie de selectie uitvoert. Of u gaat investeren en welke oplossing u kiest, wij hebben er op geen enkele manier belang bij.

Waarom kan het ICT informatiecentrum zoveel informatie gratis aanbieden?

Wij hebben twee inkomstenbronnen. Wij stellen een beperkt aantal ICT leveranciers in de gelegenheid via advertenties in onze media reclame te maken voor hun ICT oplossingen. De scheiding tussen reclame en redactie is daarbij altijd duidelijk. Daarnaast zijn er ICT specialisten die u kunnen en willen helpen en om die reden met u in contact worden gebracht. Hoewel ons doel van dat contact is dat het u aanvullende waardevolle informatie oplevert, hebben de specialisten hier zelf een commercieel belang bij. Daarom vragen wij hen een vergoeding. Overigens, dit directe contact wordt al 13 jaar als heel nuttig en prettig ervaren, omdat het u eenvoudig toegang geeft tot waardevolle expertise. Stelt u contact toch niet (meer) op prijs, dan wordt u niet meer benaderd.

Waarom biedt het ICT informatiecentrum geen (gratis) selectie aan?

Wij durven te stellen dat het grootste deel van de organisaties die u hulp bij product- of leverancierselectie aanbiedt, niet onafhankelijk is. Degenen die u gratis selecties aanbieden, zijn dat sowieso niet. Zij selecteren alleen leveranciers die voor een gunstig selectieresultaat betalen, adviseren u alleen de oplossingen waarover commissieafspraken bestaan of hebben zelf een belang bij het vervolgtraject. Door bewust geen actieve rol te spelen bij de selectie, blijft de rol van het ICT informatiecentrum zuiver en beperken wij ons tot het aanbieden van informatie en tools waarmee u het selectieproces zelf zo goed mogelijk kunt uitvoeren of begeleiden.

Wie kan er een cloud computing box aanvragen?

Iedere organisatie kan een cloud computing box aanvragen als deze voldoet aan de voorwaarden. De cloud computing box is gratis en vrijblijvend beschikbaar voor management, directie, ICT beslissers, projectleiders en medewerkers aan cloud computing projecten bij organisaties vanaf 15 medewerkers in Nederland en België die nieuwe of bestaande IT oplossingen (deels) willen onderbrengen in de cloud. Voor studenten, docenten of ICT aanbieders is de box niet beschikbaar.

Wat is ‘informatie en hulp op maat’?

Een cloud computing box bestaat uit boeken, checklists, andere publicaties, tools en informatie en hulp op maat. Deze informatie en hulp worden afgestemd op uw toepassing, branche, bedrijfsproces en project en kan bestaan uit productinformatie, branchespecifieke whitepapers, op uw bedrijfsproces gerichte checklists, enz. U ontvangt deze informatie en hulp rechtstreeks van cloud computing specialisten, zoals adviseurs of aanbieders van relevante oplossingen. Na uw boxaanvraag kunnen zij contact met u opnemen om af te stemmen waarmee zij u verder kunnen helpen. Wenst u geen bemoeienis van hen, dan wordt u na het eerste contact niet meer door hen benaderd.

Wat doet het ICT informatiecentrum met mijn gegevens?

Uw gegevens zijn zonder uw toestemming nooit beschikbaar voor derden. Cloud computing specialisten die u aanvullende informatie en hulp leveren gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Het ICT informatiecentrum gebruikt uw gegevens om u per reguliere e-mail, de ICT nieuwsbrief of post te informeren over nieuwe kennisproducten of andere relevante informatie. Afmelden hiervoor kan uiteraard altijd.

Word ik na mijn aanvraag lastiggevallen?

Ons doel is om u te helpen en zeker niet om u overlast te bezorgen. Wij bellen u eenmalig om uw aanvraag te verifiëren. Na aanvraag van een gratis box nemen enkele specialisten (nooit meer dan tien) (eenmalig) contact met u op om met u af te stemmen welke aanvullende informatie, hulp of tools u wenst (zie boven). Wij zien erop toe dat deze opvolging waardevol voor u is en niet als lastig wordt ervaren.

Wie is de bron van alle kennis en informatie?

Het ICT informatiecentrum werkt samen met meer dan 200 kennispartners. Als consultant, adviseur, onderzoeker, trainer of leverancier zijn zij betrokken bij ICT projecten en de selectie en implementatie van bedrijfssoftware. Hun visies, adviezen, tips en ervaringen zijn weergegeven in de boeken, publicaties en selectietools van het ICT informatiecentrum.

Ik zie soms organisaties die op het ICT informatiecentrum lijken. Hoe zit dat?

In 2001 introduceerden wij de eerste website en het eerste informatiepakket over softwareselectie: CRMsystemen.nl en de CRM box. Daarna volgden meer websites en meer boxen (met vergelijkbare namen) over BPM, CMS, BPM, BI, HRM, WMS, TMS en andere bedrijfssoftware. Sinds 2010 vallen al deze initiatieven onder de naam ICT informatiecentrum. Vanaf het eerste moment dat de bekendheid van onze websites, boxen en andere initiatieven toenam – nu 13 jaar geleden – zijn er partijen (ook ICT leveranciers die u ‘onafhankelijke’ selectietools aanbieden …) die onze ideeën en concepten kopiëren voor eigen voordeel. Helaas zorgt dit soms voor verwarring, temeer er daarbij ook regelmatig gebruik gemaakt wordt van onze teksten en op onze merknamen gelijkende begrippen. Wij hebben niets met deze partijen te maken! Onze initiatieven herkent u altijd aan het logo van het ICT informatiecentrum. Dat garandeert u unieke, originele en met zorg ontwikkelde kennisproducten en volledige onafhankelijkheid in uw keuze van welke ICT oplossing dan ook.