Nadelen van de cloud - Overcloudcomputing.nl

Nadelen van de cloud

Cloud-toepassingen worden steeds populairder. De voordelen gaan steeds zwaarder wegen en de nadelen worden steeds meer weggenomen. Het zijn de toepassingen als Gmail en Dropbox die voor een doorbraak van cloud computing hebben gezorgd. Met Gmail werd bijvoorbeeld aangetoond dat email, voor velen een belangrijke functie, goed ‘in de cloud’ kon functioneren. Wat zijn vooralsnog nadelen van de cloud?

Techniek nog niet altijd volwassen

Veel van de technieken zijn nog niet uitontwikkeld of voldoende volwassen, waar de klant soms de nadelige effecten van ondervindt. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepaalde functies of integratiemogelijkheden met andere toepassingen die in meer traditionele omgevingen al lang min of meer vanzelfsprekend zijn, of ongeplande onderbrekingen in de dienstverlening. In sommige gevallen kan het ook een nadeel zijn dat men afhankelijk is van een (goede) internetverbinding.

Niet meer de volledige controle over data

Waar klanten in hun eigen omgeving volledige controle over hun eigen gegevens hadden, moeten ze in de cloud een deel van die controle afstaan aan de cloudleverancier.

‘Lock-in’ bij één leverancier

In de meeste gevallen is de dienstverlening van een cloudleverancier dermate specifiek, dat het niet eenvoudig is om te veranderen van leverancier.

Beveiliging

Beveiliging is een belangrijk onderwerp bij cloud computing, niet zo zeer vanwege de betrouwbaarheid of integriteit, maar wel bij de vertrouwelijkheid van de gegevens. Het is niet altijd duidelijk wie er toegang heeft tot de gegevens, dan wel wie zich toegang kan verschaffen (denk aan de Amerikaanse Patriot Act). Bepaalde bedrijven mogen hun gegevens niet buiten Nederland opslaan en niet alle cloudaanbieders kunnen aan die eis voldoen.

Tip: zoek een cloudleverancier uit die niet bij de eerste de beste brief van een advocaat in paniek uw gegevens uitlevert, maar kies een bedrijf dat een reputatie heeft opgebouwd als een bedrijf dat zichzelf kan verzetten tegen dat soort verzoeken.

Niet alles kan in de cloud

Er zijn nog altijd applicaties die lastig of helemaal niet in de cloud onder te brengen zijn. Voor sommige bedrijven is dat lastig, omdat dat automatisch betekent dat ze min of meer worden gedwongen om er meerdere omgevingen op na te houden. Hoewel de beschikbaarheid van een clouddienst over het algemeen hoger is dan van een eigen omgeving en de leverancier vaak verantwoordelijk is voor backup en restore, is het in de meeste gevallen toch aan te raden om zelf ook voor een backup te zorgen.
Ontwikkelingen anno 2014

De belangen zijn groot

Wat we zien is dat alle grote IT-bedrijven groot inzetten op de cloud. Iedereen onderkent de voordelen, ziet de beweging richting de cloud, en de kansen die zich daar zakelijk voordoen. Het best bekend zijn natuurlijk Google en Amazon, maar bedrijven als Oracle en Microsoft volgden al snel. De meest recente voorbeelden zijn die van IBM en Cisco. IBM maakte bekend in 2014 1,2 miljard dollar te zullen investeren in de eigen wereldwijde cloud computing infrastructuur. IBM wil nog dit jaar 15 nieuwe datacenters openen. De software van het overgenomen SoftLayer gaat functioneren als basis voor de cloud van IBM.

Er wordt gewerkt aan de nadelen

Die grote belangen zorgen voor investeringen, die vooral gaan zitten in het wegwerken van de nadelen. Eén van de genoemde nadelen waar hard aan gewerkt wordt is de ‘Lock-in’. Daar moet OpenStack een rol gaan vervullen. Wie de cloudomgeving inricht volgens de OpenStack-normen, zegt daarmee min of meer dat de computeromgeving die er op draait snel en naadloos kan worden overgezet naar een andere aanbieder die volgens OpenStack werkt. In dat kader is de rol die Cisco wil gaan spelen interessant. In de komende twee jaar wil Cisco meer dan een miljard dollar investeren in onder meer een op OpenStack gebaseerd ‘Intercloud’ of een ‘netwerk van clouds’. Die Intercloud wordt gebouwd met partners, en moet iedere vorm van applicatie ondersteunen, op iedere hypervisor, en moet samenwerken met iedere cloud, in eigen bezit of openbaar. De rol die Cisco zich hier aanmeet is interessant, omdat het de eigen actieve rol toespitst op het uitwisselbaar maken van de techniek tussen de verschillende partners. Het boezemt veel vertrouwen in wanneer een bedrijf als Cisco zijn naam verbindt aan het opheffen van de ‘Lock-in’. Omdat het met partners werkt (dat kunnen ook relatief kleine nationale aanbieders zijn), kan het daarmee ook beter inspelen op de zorgen die er zijn over wie er waar toegang heeft tot de data.

Conclusie

Cloud computing heeft flink veel voordelen, maar nadelen zijn er voorlopig ook nog. De enorme potentie in cloud computing zorgt er voor dat er wordt geïnvesteerd in de nadelen, waardoor het in de lijn van verwachting ligt dat op termijn de voordelen het winnen van de nadelen. Maar intussen is er geen sluitend advies te geven aan organisaties die denken aan een cloud-oplossing. Ja, er zijn nog steeds situaties waarin het verstandiger is om voor een compleet lokale, in-huis oplossing te kiezen. Daarnaast is het ook mogelijk om voor hybride oplossingen te kiezen, met een omgeving deels in huis, en deels in de cloud. U kunt vele vormen kiezen om iets met de cloud te doen, dus was u dat van plan, laat u dan vooral goed adviseren.

Dit is een bijdrage van PEAK-IT, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
PEAK-IT | Gooimeer 6-19 | 1411 DD Naarden
Tel.: +31 (0) 88 130 45 00| info@peak-it.nl | peak-it.nl