Van ponskaart naar ‘The Cloud’ in 40 jaar - Overcloudcomputing.nl

Van ponskaart naar ‘The Cloud’ in 40 jaar

Wie had 40 jaar geleden ooit kunnen bedenken, dat we nu anytime, anywhere kunnen inloggen in onze favoriete applicatie via de cloud.

40 jaar geleden, toen ik mijn eerste schreden zette in het IT vak, bestond mijn werk als IT krullenjongen uit het ophalen van bakken vol met ponskaarten uit de kluis, deze kaarten sorteren en aanleveren aan het rekencentrum , waar anderen deze kaarten verwerkten en lijsten fabriceerden, met tellingen.

In de jaren erna, werden de ponspoezen, zoals de dames gekscherend genoemd werden die de ponskaarten produceerden vanaf inputformulieren vervangen door domme terminals, waarbij de gebruiker zelf vanaf inputformulieren data invoerden.

Grote mainframe computers verwerkten de ingevoerde gegevens ’s nachts en de volgende dag werden de lijsten weer geproduceerd.

Zonder tot een complete historische opsomming te komen gingen de ontwikkelingen daarna in een enorm tempo, met de opkomst van de minicomputer.

Van standaardisatie was nog geen enkele sprake. Elke minicomputer had haar eigen specifieke besturingssysteem, programmeertaal en database.

Elk softwarehuis ontwikkelde haar eigen standaarden en routines en vele malen werd hetzelfde wiel weer uitgevonden. Zo hielden de softwarehuizen elkaar aan het werk en daar betaalden de afnemers van software voor.

De IT industrie ontwikkelde zich tot een mega industrie en vele hardware- en databaseleveranciers en softwarebedrijven streden om de gunst van de klant.

Opeens was daar internet, en ik herinner me nog de vele congressen, waar Maurice de Hond ons meenam in de mogelijkheden van dit nieuwe fenomeen. Met bevend hart wachtte hij tijdens het live gedeelte, of de verbinding wel tot stand kwam.

Bedrijven presenteerden zich via websites , correspondeerden via e-mail, verkochten via webshops, producten werden vergeleken via searchsites, vriendschappen ontstonden op het web, iedereen weet wat je doet en waar je bent (of je het wilt of niet ), en de IT industrie veranderde van een ‘koopmodel’ in een ‘abonneermodel’.

De komst van internet heeft een complete revolutie tot stand gebracht. En de volgende diende zich in korte tijd daarop al weer aan, Iedereen in the cloud.

George Orwell had een voorspellende geest in 1948 met zijn boek getiteld 1984.

Iets later dan hij dacht, maar ‘Big Brother is Watching You’ now.

In de afgelopen 40 jaar is door verschillende fabrikanten gestreden om dominantie

op hun specifieke expertise. Microsoft werd de standaard voor PC’s, Google werd de standaard zoekmachine, Apple sloeg haar slag op mobility en Oracle en Microsoft gingen de strijd aan om de standaard te worden voor databases en applicaties, en SAP strijdt nu ook mee op dit vlak.

Marktwerking zorgt er wederom voor, dat er bijvoorbeeld weer vele nieuwe systemen op de markt verschijnen, maar dit keer in the cloud. Nieuwe spelers strijden weer om een dominante positie in deze nieuwe markt. Wie wordt de standaard?

De open pricing van applicaties via internet zullen mijns inziens er wel voor zorgen, dat dat uiteindelijk een prijzenslag gaat opleveren, waar uiteraard het beste aanbod niet gaat winnen, maar de sterkste met het grootste marketing budget of de slimste, die goed gebruik maakt van het social media platform.

Volgens mij gaat de komende tijd daar de standaard worden neergezet.

Als we een aantal jaren verder zijn wordt mijns inziens de IT industrie gedomineerd door een aantal spelers, die daarna hun voorsprong niet meer loslaten.

Ik kan me niet voorstellen, maar wie ben ik, dat er na de cloud nog een nieuwe revolutie op dit vlak ontketend wordt.

Wij zijn beland bij the ENDGAME, waarbij alleen de sterksten overblijven.
….
Een bijdrage van Solmate | solmategroup.com/