De visie van Raet - Overcloudcomputing.nl

De visie van Raet

Alsmaar vaker stappen bedrijven over op het gebruik van computerprogramma’s in een cloud omgeving. Maar wat is een ‘cloud‘? Cloud betekent letterlijk ‘wolk’, een beeldende aanduiding voor het internet. Programma’s zijn beschikbaar in een spreekwoordelijke wolk en zijn daardoor altijd en overal bereikbaar via een internetverbinding. De gebruiker is op deze manier geen eigenaar meer van de hard- en software en een nog een belangrijk voordeel: is niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

Er zijn verschillende clouds: • Private cloud. Bij een private cloud zijn de software ontwikkeling en het beheer inclusief de benodigde hardware (servers) in handen van één en dezelfde dienstverlener. • Public cloud. Van een public cloud spreekt men, wanneer de benodigde server-capaciteit wordt gehuurd van een andere partij. • Hybride cloud. Dit is een combinatie van de public en private cloud. Belangrijk is uiteraard, dat de private en public cloud perfect op elkaar aansluiten. • Community cloud. Net tussen de public en private cloud in, ligt de community cloud. Door de gemeenschappelijke belangen van verschillende organisaties, kan de infrastructuur van een cloud worden gedeeld.

Hype of blijver
Begin 2000 was de opstart van cloud computing en na 2005 heeft het een enorme ontwikkeling gekend. In 2012 spreken we dan ook al lang niet meer van een hype, maar van een ware cultuurverandering binnen de IT wereld. De vraag is tegenwoordig niet óf een organisatie met zijn programma’s gaat migreren naar de cloud, maar wanneer.

Op dit moment hebben wij onze dienstverlening in een datacenter in Nederland ondergebracht in een zogenoemde private cloud. De toegepaste cloud technologie is Software as a Service (SaaS). Via internet hebben klanten altijd en overal toegang tot actuele software, zonder de lasten van investeringen en onderhoud in eigen systemen. Deze hoogwaardige vorm van IT dienstverlening stelt hoge eisen aan de kwaliteit en de expertise van de dienstverlener. Doordat de software speciaal voor het internet is geschreven, kan optimaal van de online mogelijkheden gebruik worden gemaakt. Zo is Raet bijvoorbeeld de eerste partij die het digitaal ondertekenen van HR-documenten mogelijk maakt. Snelle invoering van zo’n nieuwe functionaliteit is vooral mogelijk vanwege IT technologie op basis van Software as a Service.

Wij voorzien dat op termijn dienstverlening in de public cloud de standaard wordt, dankzij de voordelen als flexibele capaciteit, de schaalgrootte, de schaalbaarheid, de hoogwaardige hosting (door dedicated expertise) en betalen voor afname. De termijn waarbinnen voor ons de overstap naar een public cloud als serieuze optie wordt overwogen, is niet te geven. Werken met belangrijke bedrijfsgegevens van klanten, vraagt om een zorgvuldige verkenning van de IT mogelijkheden, voordat ze worden toegepast. Daarbij kiest Raet uiteindelijk altijd voor de technologie die de veiligheid van data-opslag waarborgt.

Veiligheid
Hoe veilig is het werken in de cloud? Documenten, e-mails en bedrijfsgegevens staan tenslotte elders opgeslagen en is er een kans dat anderen er met bedrijfsgegevens vandoor gaan? Het zaken doen met een betrouwbare partner is hier uiteraard van essentieel belang. Verwacht van een partner niet minder dan de maximale beveiliging op uw opgeslagen data. Er zijn onder meer diverse veiligheidskeurmerken te vinden in de branche.

Een bijdrage van Raet | salarissen.nl/