De cloud gaat niet meer weg - Overcloudcomputing.nl

De cloud gaat niet meer weg

Cloud computing is een blijvertje. Wij zien dat er steeds meer groei in de cloud zit. Steeds meer organisaties verdiepen zich in de mogelijkheden en kiezen voor de flexibiliteit, de snelheid en de significante kostenbesparingen die cloud computing brengt. We bevinden ons in de beginfase van een geweldige nieuwe ontwikkeling. De performance van software in de cloud zal op termijn zelfs significant beter zijn dan software die in huis draait.

Cloud computing is een blijvertje. We zien een duidelijke tendens naar hybride omgevingen bij bedrijven bestaande uit oplossingen die in eigen huis zijn geïnstalleerd (on-premise), worden afgenomen vanuit de cloud (on demand) of beschikbaar zijn via mobiele apparaten (on device). Gezien de enorme adoptie van cloud computing in de afgelopen jaren, in combinatie met alle voordelen die cloud computing biedt, zal het zeker een blijvende ontwikkeling doormaken. De fase van ‘onbekend maakt onbemind’ hebben we achter ons gelaten. Bedrijven en instellingen die in eerste instantie terughoudend waren, raken nu ook geïnteresseerd in de mogelijkheden.

Goedkoop en flexibel
Het feit dat kosten voorspelbaar en van tevoren bekend zijn, blijkt een belangrijk argument om te kiezen voor cloud computing. Zeker in tijden van economische recessie staat kostenreductie hoog op de agenda. Je betaalt immers alleen voor gebruik van de software. Daardoor is geen investering noodzakelijk in de aanschaf van software, hardware en beheer. Bovendien profiteer je van de laatste innovaties op technologiegebied en ben je eerder en goedkoper operationeel omdat een implementatie zich beperkt tot het configureren van de software. Het belangrijkste voordeel is de flexibiliteit en onafhankelijkheid ten aanzien van hardware die cloud computing met zich meebrengt: cloud computing maakt dat organisaties tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken.

Voorzichtigheid blijft geboden
Inmiddels oriënteren de meeste organisaties zich terdege op de cloud. Eventuele zorgpunten bij de adoptie van cloud computing hebben vaak te maken met veiligheid van data-opslag buiten de eigen organisatie en de continuïteit van de leverancier. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een IT leverancier niet meer in staat is de dienst te leveren? Het is daarom verstandig om je terdege te oriënteren op de databescher-ming en veiligheid die de leverancier levert en de financiële gezondheid en continuïteit van het bedrijf.

Inmiddels heeft cloud computing zich ontwikkeld van hype naar commodity. Ervaringen met cloud computing zijn nu immers overal beschikbaar. Actuele ontwik-kelingen liggen vooral op het vlak van een hoge mate van databescherming, inzetbaarheid van cloud computing op diverse functionele gebieden en technologische innovaties zoals mobility waarbij de gebruiker centraal staat. De performance van cloud computing zal op termijn naar alle verwachting significant beter zijn dan software die in eigen huis draait.

SAP en de cloud 
SAP biedt cloud oplossingen voor alle belangrijke resources van bedrijven en instellingen. Denk hierbij aan uw klanten (CRM), leveranciers (SRM), interne medewerkers (HRM) en geld (Finance). Daarnaast biedt SAP volledig geïntegreerde pakketten zoals Business ByDesign en Business One OnDemand voor kleinere en middelgrote bedrijven of vestigingen van grotere bedrijven om de gehele bedrijfs-voering te ondersteunen met cloud gebaseerde software. SAP heeft als strategie om klanten keuzes en opties te bieden voor oplossingen in-huis, in de cloud en voor mobiele apparaten. We leveren deze oplossingen op een geïntegreerde manier zodat klanten optimaal gebruik kunnen maken van de voor-delen van cloud op specifieke functionele gebieden in hybride IT omgevingen of als totaaloplossing. SAP heeft de ambitie om op termijn 60% van haar omzet te behalen met software op basis van het cloud principe. Daarom zal SAP blijven innoveren in de cloud en haar productportfolio blijven uitbreiden met gebruiksvriendelijke, snelle oplossingen.

Een bijdrage van SAP Nederland | sap.com