Cloud computing: world scale IT voor kruideniersprijzen - Overcloudcomputing.nl

Cloud computing: world scale IT voor kruideniersprijzen

Over cloud computing is al veel gezegd en nog meer geschreven. En die handeling van het schrijven vormt meteen een brug naar de verwachtingen van een moderne IT omgeving: alles wat ik schrijf moet ergens worden opgeslagen, want je weet maar nooit of het van waarde blijkt te zijn. Met dat uitgangspunt worden mailboxen steeds groter en verwijderknoppen steeds kleiner. We creëren gezamenlijk ‘big data’ en daarmee ook een behoefte aan ‘big computing’. Dat laatste klinkt niet erg lekker, wellicht ook iets te veel als ‘big brother’ – en zo komen we op cloud computing.

Of cloud computing nu een oud of een nieuw begrip is, het is duidelijk dat met cloud computing technologie en behoeftes met elkaar in de pas lopen. Cloud computing biedt bedrijven en individuen de mogelijkheid om IT op het hoogste niveau te bedrijven zonder de traditioneel daarbij horende kosten: world scale IT voor kruideniersprijzen. Die behoeftes hebben te maken met schaalgrootte in rekenkracht en opslag, maar ook met het alleen willen betalen voor gebruikte capaciteit, het snel kunnen opbouwen én afbreken van omgevingen en de groeiende behoefte aan standaardmodules.

Geen voordelen zonder nadelen: het ontbreken van wet- en regelgeving en juridische precedenten, zorgen over data privacy maar ook de groeiende afhankelijkheid van connectiviteit en fysieke infrastructuur zijn gewilde aanknopingspunten voor criticasters die uitleggen dat cloud oude wijn in nieuwe zakken is, en dat die zakken bovendien vol gaten zitten. Zij worden daarin geholpen door de huidige tendens om alles wat schaalbaar of gevirtualiseerd is van het predicaat cloud te voorzien, terwijl cloud computing toch echt internetomvang betekent. Een binnenzee is geen oceaan, en een private cloud is geen cloud computing.

Het zou makkelijk zijn als die nadelen simpelweg van tafel geveegd konden worden, maar het zijn allemaal relevante onderwerpen die rondom het thema cloud behandeld en aangepakt moeten worden. Per geval moet je bekijken of de voordelen groter zijn en blijven dan de nadelen. Dat is een interessant samenspel tussen business en IT, waarvoor al de nodige hulpmiddelen in de vorm van assessments, quick scans en analyses beschikbaar zijn.

Maar is daarmee het onderwerp cloud computing afgerond? Of is er meer dan een voor/tegen analyse van uitdagingen en kansen? Volgens mij gaat cloud computing in toenemende mate zorgen voor modularisatie en standaardisatie van software en IT systemen. Door de snelheid waarmee omgevingen ingericht en nieuwe versies uitgerold kunnen worden en doordat het eenvoudiger wordt om systemen te bouwen die onderling verbonden zijn, wordt het steeds zinvoller om toepassingen op te bouwen uit kleine modules die eenvoudig gecombineerd kunnen worden tot grotere toepassingen. De standaardisatie zie je nu al terug in protocollen zoals REST en het consolideren van bestandsformaten voor virtuele machines voor infrastructuur-as-a-service. Platform-as-a-service omgevingen zoals Microsoft Windows Azure en Force.com zijn daarnaast al druk bezig om faciliteiten in te bouwen voor verregaande modularisatie en uiteindelijk voor ‘App-lification’ van de cloud.

In een wereld waar kosten een belangrijke drijfveer blijven in IT de komende jaren, zullen kleine IT projecten en hergebruik een belangrijke rol spelen. Cloud computing maakt dit mogelijk door standaardisatie en modularisatie een centrale rol in cloud business cases te laten spelen.

Een bijdrage van Avanade Netherlands | avanade.com