Cloud computing nodigt uit tot gezonde samenwerking - Overcloudcomputing.nl

Cloud computing nodigt uit tot gezonde samenwerking met klanten, partners en concurrenten

De term cloud computing en software as a service (SaaS) wordt door organisaties veelal door elkaar gebruikt. Als je de juiste terminologie gebruikt omvat cloud het algehele concept – de infrastructuur – en SaaS is daar een component van. Als organisatie neem je de software af als een service die draait in een cloud omgeving. Deze technologie die al langer bestaat biedt vele mogelijkheden voor organisaties als het gaat om het delen en koppelen van informatie uit verschillende bronnen. Dit artikel gaat verder in op het effect van cloud binnen de supply chain.

Samenwerking
De meeste organisaties benaderen het cloud concept als een infrastructureel en technisch verhaal. De voordelen zoals geen eigen hardware ‘in house’ en het feit dat er geen noodzaak is om een systeembeheerder te betrekken bij het proces worden vaak naar voren gehaald om cloud adoptie aan te moedigen. Dit is een correcte beredenering, maar daarnaast is het net zo interessant om te kijken naar de mogelijkheden die cloud biedt wat betreft het koppelen en combineren van cloud applicaties om op deze manier effectiever samen te werken met klanten, partners en concurrenten. Technisch gezien is dat al lang mogelijk, maar het blijkt dat organisaties hier nog niet allemaal klaar voor zijn. Hiervoor is er een verschuiving binnen de bedrijfscultuur noodzakelijk. Echter, wat het interessant maakt is dat kleinere organisaties veel voordeel kunnen behalen uit deze technologie mede doordat zij zich kunnen meten aan grotere partijen.

Wanneer organisaties bereid zijn om samen te werken en informatie te delen met partners en concurrenten, kunnen zij een groter concurrentievoordeel behalen. Wanneer organisaties openstaan voor samenwerking zijn ze in staat om de concurrentie aan te gaan met grotere partijen die op een stugge en traditionele manier blijven handelen. Ondanks dat er inzage gegeven moet worden in bedrijfskritische informatie, zijn er binnen de logistieke sector toch een aantal voorbeelden te noemen van organisaties die dit aangedurfd hebben.

Grote logistieke dienstverleners werken over het algemeen op een traditionele gestandaardiseerde manier, terwijl kleinere partijen vaker in staat zijn om maatwerk te leveren. Dit is vaak hun kracht en die kracht willen zij bundelen met andere dienstverleners zodat zij klanten de beste service kunnen bieden. Wanneer deze samenwerkende organisaties gebruik kunnen maken van elkaars beschikbare data voor het verladen, transporteren en opslaan van goederen zijn zij andere partijen, die hier nog geen gebruik van maken, een stap voor. Dit betreft een verschuiving van de traditionele supply chain naar een ‘Dynamic Supply Network’, waarbij er niet wordt vastgehouden aan een vast stramien binnen de keten. De huidige supply chains worden op een gestandaardiseerde manier ingezet en daar is moeilijk van af te wijken. Bij veranderingen binnen de keten is het daarnaast ingewikkeld om af te wijken van de vaste structuur. Bij een dynamisch netwerk binnen een cloud omgeving is dat wel mogelijk, maar daarbij is het wel noodzakelijk dat logistieke dienstverleners intensief met elkaar samenwerken. Het doel is om informatie te delen.

De interesse om cloud oplossingen in te zetten wordt steeds groter. Echter, de informatiestroom wordt ook steeds belangrijker, inclusief het delen van deze informatie. Om informatie te verrijken heb je meerdere partijen nodig, maar daarvoor is er wel een cultuurverandering nodig binnen organisaties. Wie is er klaar voor?

Een bijdrage van Kewill | kewill.com/nl