Is cloud computing de oplossing voor uw logistieke bedrijf? - Overcloudcomputing.nl

Is cloud computing de oplossing voor uw logistieke bedrijf?

De economische realiteit wijzigt vaak en snel. Logistiek dienstverleners zijn daarom ook constant bezig om flexibeler in te kunnen spelen op deze aanpassingen. Het zoveel mogelijk variabel maken van kosten is een belangrijke sleutel om de continuïteit van het bedrijf te borgen.

In de afgelopen decennia heeft de logistieke sector een sprong gemaakt in IT. Van noodzakelijk kwaad is het een bedrijfsessentieel onderdeel geworden. Door meer en beter inzicht kunnen bedrijven niet alleen enorme efficiencywinsten behalen, maar zich ook onderscheiden op de markt. Helaas is IT personeel vaker bezig met het oplossen van performance gerelateerde problemen, dan dat zij toegevoegde waarde kunnen bieden aan de organisatie. Geld bestemd voor investeringen in de IT infra-structuur had vaak beter uitgegeven kunnen worden.

Cloud computing biedt uitkomst
Bij cloud computing wordt het beheer van hardware en applicaties uit handen gegeven. Maar er zijn meer voordelen: cloud geeft de mogelijkheid om te betalen voor gebruik en te schalen naar behoefte. Logistieke dienstverleners betalen bijvoorbeeld per opslaghandeling in hun warehouse management systeem. Kosten bewegen zo automatisch mee met de omzet en kunnen makkelijker aan klanten worden doorberekend. Bovendien zijn hoge investeringen in hardware en software-licenties niet meer nodig. Dit kapitaal kan geïnvesteerd worden in kernactiviteiten zoals uitbreiding van loodsen of andere distributieactiviteiten.

De ervaren risico’s
Cloud computing brengt naast schaalbaarheid, lagere investeringen en variabelere kosten zeker ook een aantal risico’s. Want voor veel bedrijven betekent cloud computing praktisch het naar de cloud brengen van de IT infrastructuur. Daarbij besteden ze niet alleen de rekenkracht uit, maar ook vertrouwelijke, bedrijfskritische data en applicaties. Bedrijven die cloud diensten aanbieden zijn zich dit bewust en maken meestal goed inzichtelijk welke maatregelen ze nemen om de stabiliteit, veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen. Deze is bij cloud oplossingen vaak zelfs beter gegarandeerd dan in de huidige netwerkopzet.

Inzicht geeft vertrouwen
Essentieel voor het vertrouwen in die stabiliteit, veiligheid en vertrouwelijkheid is de Service License Agreement (SLA). Deze omvat doorgaans uptime-garanties, vergoedingen bij downtime, helpdesk-uren, bepalingen over back-ups etc. Belangrijke aspecten om te overwegen bij het afsluiten van een cloud overeenkomst. Ook belangrijk is het om deze aspecten te vergelijken met de prestaties en dienst-verlening binnen het huidige systeem. Gangbaar in cloud diensten is een uptime-garantie van 99.9%. Er is dus een kleine kans dat de cloud dienst niet functioneert. Maar welke percentages worden momenteel gehaald? Cloud diensten draaien over het algemeen bij datacentra die beschikken over geopti-maliseerde servers en internetsnelheden die niet te halen zijn voor veel logistieke bedrijven. De grote bandbreedte maakt tegelijkertijd dat simultaan gebruik vanuit meerdere vestigingen of met smartphones of tablets minder belastend is voor het systeem.

Stapsgewijs in de cloud
Door de schaalbaarheid is het ook makkelijk om geleidelijk over te stappen naar de cloud. Er is dan op termijn één aanspreekpunt voor alle software, servers en data-beveiliging en het werken met een enkele leverancier maakt het identificeren en oplossen van knelpunten in prestatie efficiënter. De stap naar de cloud kan logistieke bedrijven een voorsprong op de concurrentie bieden. En met de gewonnen financiële ruimte kunnen ze deze voorsprong vasthouden en uitbreiden.

Een bijdrage van Gateway | gateway.nl