Cloud computing: de kreditkaart als concurrent van de IT afdeling? - Overcloudcomputing.nl

Cloud computing: de kreditkaart als concurrent van de IT afdeling?

Cloud computing, het op afstand aanbieden van IT toepassingen, is niet nieuw, net zo min als de drijvende factoren die deze trend beïnvloeden. Door de opkomst van het internet eind jaren 90 en de golf van uitbestedingen die sinds het begin van de 21ste eeuw werden doorgevoerd, zijn we meer en meer gewoon geraakt aan het idee dat een toepassing niet alleen kan draaien op een PC, maar ook bereikbaar kan zijn via het web. Webmail, zoekmachines en internetbankieren zijn toepassingen die we allemaal al meerdere jaren gebruiken, en van daar is het maar een kleine stap naar toepassingen die typisch in ieder bedrijf gebruikt worden zoals documentenbeheer of klantenbeheer. Wat wel nieuw is, is dat deze toepassingen inmiddels zo eenvoudig en tegelijk zo krachtig geworden zijn, dat men zich terecht kan afvragen of ze geen waardig alternatief zijn voor deze courante bedrijfstoepassingen, die traditioneel ergens op een server van het IT departement draaien.

De voordelen spreken immers voor zich: niet meer wachten op de levering van een server, op de planning van de installateur, flexibel schalen van één naar meerdere honderden gebruikers, en last but not least: geen last meer van dat logge IT departement met zijn bizarre regeltjes. Enkel met de kredietkaart de juiste dienst aankopen en klaar is Kees. De kredietkaart als concurrent voor de IT afdeling dus als het ware. En hier schuilt nu net het gevaar: doordat quasi iedereen in een organisatie een cloud toepassing kan opstarten, is er een risico van een ongecontroleerd aantal toepassingen waarbij de informatiedoorstroming in de organisatie eerder vermindert dan verbetert. Bovendien zijn de contracten met cloud leveranciers niet altijd even duidelijk op het gebied van privacy, veiligheid, wat er gebeurt als er iets misloopt of wie eigenaar is van de gegevens op het moment dat het contract wordt stopgezet. Het is daarom belangrijk om verstandig om te gaan met cloud computing.

Cloud computing is vooral interessant wanneer er geen gevoelige data wordt gecommuniceerd, wanneer het gaat om toepassingen waarvan men de intensiteit van het gebruik niet goed kan inschatten of die men even voor een beperkt publiek wil proberen alvorens die voor het hele bedrijf uit te rollen.

Gezien de hoge flexibiliteit en lage kosten die met cloud toepassingen gepaard gaan, verwacht ik persoonlijk dat cloud computing een duidelijke impact zal hebben op de IT afdeling van elke organisatie. IT zal meer en meer haar kosten moeten verant-woorden ten opzichte van de dienstverlening die ze biedt en zal moeten evolueren van een uitvoerende naar een meer adviserende en intelligentere rol in de onderne-ming. Zoals elk verhaal in automatisering is dit geen leuk nieuws voor personen of organisaties die op dit moment gemakkelijk geld verdienen met het uitvoeren van routinetaken. Het lijkt me daarentegen wel een uiterst boeiende uitdaging voor iedereen die begaan is met het verhogen van de slagkracht van ondernemingen.

 

 

….
Een bijdrage van [outgoing_link  link_text=”Oryx Consulting” url=”http://www.oryx-consulting.com/” float=”none”]