Cloud computing, wat is het? - Overcloudcomputing.nl

Cloud computing, wat is het?

Wanneer u de consequenties van het invoeren van cloud computing wilt overzien, moet u eerst scherp krijgen wat cloud computing eigenlijk is. Voor een technische definitie van cloud verwijzen we naar die van het NIST (National Institute for Standards and Technology):

Op afroep netwerktoegang bieden tot een gedeelde verzameling configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, toepassingen en diensten), die snel geleverd en afgesloten kunnen worden met een minimale management-inspanning of interactie met de serviceprovider. Afrekening is op basis van werkelijk verbruik.

Wanneer het gaat om de impact die cloud heeft op een organisatie, kunt u het echter ook zien als een vergaande vorm van outsourcing. Niet alleen personeel wordt uitbesteed, maar de techniek als geheel. In de praktijk zal het erop neerkomen dat de organisatie ICT gaat beheren vanuit een regie-rol. Goede leveringsafspraken en een strakkere beheersing van de eigen werkprocessen vervangen de noodzaak kennis te
hebben van de techniek.

SaaS, PaaS en IaaS

Cloud computing kent verschillende vormen die allemaal op hun eigen manier consequenties hebben voor de regievoering. Op onze website is daar al veel over geschreven, maar in het kort:

Saas, PaaS of IaaS kennen allemaal hun eigen voordelen en uitdagingen. SaaS diensten hebben als voordeel dat ze (relatief) snel ingezet kunnen worden. Salesforce is bijvoorbeeld succesvol geworden omdat verkoopafdelingen massaal de dienst gingen aanschaffen en gebruiken. Een gevaar van SaaS is wel dat er wildgroei kan ontstaan in het gebruik van diensten als u dit niet in de hand houdt. Veel ‘shadow IT’ (het gebruik van IT-middelen buiten de weet van de IT-afdeling om) is een gevolg van de opkomst van SaaS.

PaaS heeft als voordeel dat het creatieve ontwikkelaars van een IT-afdeling de gelegenheid geeft zelf mooie applicaties te ontwikkelen. U moet die mensen dan uiteraard wel in huis hebben.

IaaS is de vorm van uitbesteden die het minst ver gaat. U blijft gebruik maken van de bestaande applicaties, maar krijgt flexibiliteit terug en kostenvoordelen die aan cloud verwant zijn. Bij IaaS is de uitdaging vooral het applicatielandschap zo goed mogelijk op een externe cloud te laten landen.

Private, community en public

Ook is er een onderscheid te maken tussen private en public cloud omgevingen.

In de praktijk gebruiken bedrijven verschillende typen clouds door elkaar, een vorm die we ook wel hybdrid cloud computing noemen. Private clouds zijn populair, omdat IT-afdelingen zo zelf grip kunnen houden op de beveiliging van gegevens. Ook privacywetgeving kan een rol spelen bij een keuze voor een private cloud. De kostenvoordelen en schaalvoordelen van cloud heeft u echter vooral wanneer u voor een public cloud kiest.

Dit is een bijdrage van Simac, kennispartner van het ICT informatiecentrum.
Simac | De Run 1101 | 5503 LB Veldhoven
Tel.: +31 (0) 40 258 29 11 | cloudcoach@simac.nl | uwcloudcoach.nl